Förädlingsvärdet inom kultur 

Uppdaterad: 21.10.2016 - Uppdateras nästa gång: 23.10.2017
   
 
 
Dela på

Sysselsättningen inom kulturbranscherna sjönk klart och branschens andel av konsumtionen minskade ytterligare år 2014

Kulturens roll i ekonomin sjönk ytterligare något och dess andel av bruttonationalprodukten år 2014 var 2,9 procent, medan dess andel året innan var 3,0 procent. Såväl produktionen, konsumtionen och i synnerhet sysselsättningen visade en nedåtgående trend. Ett betydande undantag var spelbranschen som ökade kraftigt också år 2014. Den största delen av verksamheten inom spelbranschen hamnar utanför nuvarande avgränsningar för satelliträkenskaperna för kultur, men i det här offentliggörandet har separata beräkningar gjorts för hela spelbranschen.


Källa:
Statistikcentralen / Satelliträkenskaper för kultur


Beskrivning av indikatorn