Stäng fönstret

Uppdaterad: 7.2.2018 - Uppdateras nästa gång: 7.2.2019

Mottagare av garantipension enligt ålder 31.12.2017
Män Kvinnor
Mindre än 20 år 939 679
20-24 år 2 864 2 392
25-29 år 3 751 2 901
30-34 år 3 471 2 782
35-39 år 3 517 2 594
40-44 år 3 411 2 429
45-49 år 3 752 2 849
50-54 år 4 264 3 462
55-59 år 3 872 3 385
60-64 år 4 179 4 649
65-69 år 4 626 8 093
70-74 år 2 400 6 519
75-79 år 1 337 4 942
80-84 år 887 4 388
85-89 år 567 3 569
90-94 år 210 1 529
95-99 år 27 371
Mer än 99 år 3 59
Enhet: Mottagare av garantipension
Källa: FPA