Stäng fönstret

Uppdaterad: 11.7.2014 - Uppdateras nästa gång: 6.3.2015

Hushållens skuldsättning 1975-2013
B6NT/VI Hushållens disponibla inkomst, volymindex, 2010=100 LKVMZ Skuldsättningsgrad, procent
1975 41 39
1976 41 41
1977 40 45
1978 42 47
1979 45 49
1980 47 50
1981 47 53
1982 50 55
1983 52 56
1984 53 60
1985 55 63
1986 57 67
1987 60 73
1988 61 87
1989 65 88
1990 67 86
1991 68 81
1992 67 77
1993 63 74
1994 61 73
1995 66 65
1996 66 62
1997 69 59
1998 71 60
1999 75 63
2000 75 66
2001 78 68
2002 80 71
2003 83 76
2004 87 83
2005 88 93
2006 91 101
2007 94 107
2008 96 109
2009 97 111
2010 100 113
2011 101 114
2012 101 117
2013 100 118
Nationalräkenskaper, årsvis
Enhet: miljoner euro
Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, årsvis