Stäng fönstret

Uppdaterad: 1.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 28.2.2018

Volymförändringar av bruttonationalprodukten efter kvartal 1991Q1-2017Q3
Volymförändringar från motsvarande kvartal året innan
B1GMH Bruttonationalprodukten
Volymförändringar från motsvarande kvartal året innan, %
Arbetsdagskorrigerad
1991Q1 -5,4
1991Q2 -5,9
1991Q3 -5,9
1991Q4 -6,4
1992Q1 -4,0
1992Q2 -3,8
1992Q3 -3,2
1992Q4 -2,3
1993Q1 -2,8
1993Q2 -2,4
1993Q3 0,5
1993Q4 1,6
1994Q1 2,4
1994Q2 3,2
1994Q3 4,4
1994Q4 5,5
1995Q1 4,3
1995Q2 5,9
1995Q3 3,7
1995Q4 3,1
1996Q1 4,3
1996Q2 2,6
1996Q3 3,0
1996Q4 4,8
1997Q1 5,3
1997Q2 5,8
1997Q3 6,8
1997Q4 6,9
1998Q1 5,8
1998Q2 5,8
1998Q3 5,8
1998Q4 4,4
1999Q1 6,8
1999Q2 4,8
1999Q3 3,1
1999Q4 3,4
2000Q1 6,3
2000Q2 4,7
2000Q3 6,0
2000Q4 5,6
2001Q1 3,1
2001Q2 3,5
2001Q3 2,6
2001Q4 1,2
2002Q1 0,7
2002Q2 2,2
2002Q3 1,2
2002Q4 2,5
2003Q1 1,1
2003Q2 1,5
2003Q3 3,0
2003Q4 2,4
2004Q1 4,5
2004Q2 3,4
2004Q3 3,1
2004Q4 4,7
2005Q1 4,6
2005Q2 2,9
2005Q3 2,8
2005Q4 1,1
2006Q1 3,7
2006Q2 4,3
2006Q3 3,9
2006Q4 4,3
2007Q1 4,0
2007Q2 5,3
2007Q3 5,3
2007Q4 6,0
2008Q1 3,8
2008Q2 1,5
2008Q3 0,9
2008Q4 -3,0
2009Q1 -9,2
2009Q2 -8,9
2009Q3 -8,2
2009Q4 -6,8
2010Q1 0,4
2010Q2 3,9
2010Q3 2,5
2010Q4 4,9
2011Q1 5,1
2011Q2 1,9
2011Q3 2,8
2011Q4 0,8
2012Q1 0,2
2012Q2 -1,3
2012Q3 -1,8
2012Q4 -2,7
2013Q1 -2,9
2013Q2 -0,6
2013Q3 0,1
2013Q4 0,3
2014Q1 -0,5
2014Q2 -0,7
2014Q3 -0,8
2014Q4 -0,5
2015Q1 -0,6
2015Q2 0,4
2015Q3 -0,2
2015Q4 0,3
2016Q1 2,1
2016Q2 1,2
2016Q3 2,2
2016Q4 2,2
2017Q1 2,9
2017Q2 3,6
2017Q3 3,0
Nationalräkenskaper, kvartalsvis
Enhet: %
Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, kvartalsvis