Stäng fönstret

Uppdaterad: 17.3.2017 - Uppdateras nästa gång: 17.3.2018

Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning år 2010
före utgången av år 2015
Hela landet
Utbildningsområden totalt
Kön totalt
Nya studerande 2010, totalt 19 766
Lägre högskoleexamen 2015 6 452
Högre högskoleexamen 2015 4 617
Annan examen 2015 548
Ingen examen, studerade vid universitet 2015 5 775
Ingen examen, studerade annanstans 2015 561
Ingen examen och inga studier, arbetade 2015 923
Ingen examen och inga studier, var arbetslös 2015 118
Ingen examen och inga studier, var annanstans 2015 772
Studiernas gång
Enhet: personer
Källa: Statistikcentralen / Studiernas gång