Stäng fönstret

Uppdaterad: 18.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 21.3.2018

Transportarbete inom inrikes vägtrafik efter kvartal 2001-2017
Transportarbete, milj. tonkm
Totalt
2001  
1. kvartal 7 038
2. kvartal 6 058
3. kvartal 6 331
4. kvartal 6 900
2002  
1. kvartal 7 035
2. kvartal 6 962
3. kvartal 6 553
4. kvartal 7 131
2003  
1. kvartal 6 492
2. kvartal 6 760
3. kvartal 5 568
4. kvartal 7 609
2004  
1. kvartal 7 496
2. kvartal 6 728
3. kvartal 5 810
4. kvartal 6 764
2005  
1. kvartal 7 132
2. kvartal 6 922
3. kvartal 6 306
4. kvartal 6 886
2006  
1. kvartal 5 522
2. kvartal 6 343
3. kvartal 5 840
4. kvartal 7 357
2007  
1. kvartal 5 900
2. kvartal 6 592
3. kvartal 6 054
4. kvartal 6 776
2008  
1. kvartal 7 288
2. kvartal 6 787
3. kvartal 7 039
4. kvartal 6 150
2009  
1. kvartal 5 798
2. kvartal 5 113
3. kvartal 5 921
4. kvartal 6 937
2010  
1. kvartal 5 907
2. kvartal 6 220
3. kvartal 6 039
4. kvartal 7 235
2011  
1. kvartal 5 803
2. kvartal 6 293
3. kvartal 5 569
4. kvartal 6 105
2012  
1. kvartal 4 945
2. kvartal 5 889
3. kvartal 5 795
4. kvartal 5 298
2013  
1. kvartal 5 261
2. kvartal 4 938
3. kvartal 4 922
4. kvartal 5 847
2014  
1. kvartal 4 547
2. kvartal 5 430
3. kvartal 5 242
4. kvartal 5 077
2015  
1. kvartal 5 086
2. kvartal 4 686
3. kvartal 5 965
4. kvartal 5 695
2016  
1. kvartal 5 236
2. kvartal 5 682
3. kvartal 6 518
4. kvartal 7 149
2017  
1. kvartal 6 065
2. kvartal 6 571
3. kvartal 6 993
4. kvartal .
Enhet: milj. tonkm
Källa: Statistikcentralen / Varutransporter inom vägtrafiken