Stäng fönstret

Uppdaterad: 8.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 27.3.2018

Växthusgasutsläpp i Finland
utan LULUCF
Totalt
Utsläpp, tusen ton CO2-ekv.
Utsläppen utan LULUCF Indirekt CO2 utsläpp 1 Energi 2 Industriprocesser och produktanvändning 3 Jordbruk 5 Avfallshantering
1990 71 310 166 53 558 5 388 7 525 4 672
1991 69 077 156 52 203 4 984 7 007 4 726
1992 67 641 149 51 568 4 695 6 490 4 739
1993 69 874 142 53 520 4 726 6 756 4 732
1994 75 440 138 58 794 4 987 6 853 4 668
1995 71 936 130 55 328 5 045 6 837 4 596
1996 77 767 122 61 075 5 291 6 787 4 491
1997 76 373 116 59 490 5 593 6 806 4 367
1998 72 715 113 56 163 5 634 6 623 4 182
1999 72 065 108 55 555 5 796 6 513 4 092
2000 70 149 105 53 755 5 969 6 470 3 850
2001 75 523 106 59 187 6 023 6 516 3 690
2002 77 974 97 61 783 6 044 6 620 3 431
2003 85 544 94 69 374 6 369 6 481 3 225
2004 81 800 92 65 495 6 710 6 438 3 064
2005 69 773 86 53 715 6 688 6 461 2 823
2006 81 052 87 64 818 6 832 6 419 2 898
2007 79 403 86 62 822 7 307 6 394 2 794
2008 71 346 77 54 488 7 633 6 473 2 675
2009 67 684 67 52 564 5 980 6 491 2 582
2010 75 532 70 60 166 6 133 6 580 2 583
2011 67 799 63 52 717 6 103 6 413 2 502
2012 62 325 60 47 485 5 956 6 375 2 449
2013 63 050 58 48 299 5 873 6 488 2 332
2014 58 893 54 44 462 5 652 6 519 2 207
2015 55 395 53 40 856 5 861 6 491 2 134
2016* 58 873 53 44 178 6 115 6 534 1 994
Enhet: Tusen ton koldioxidekvivalenter
Källa: Statistikcentralen / Statistikcentralen, Växthusgasinventarieenheten