Stäng fönstret

Uppdaterad: 30.1.2018 - Uppdateras nästa gång: 2.5.2018

Utveckling av aktiebostadspriser 1988-2017
realprisindex (2000=100) efter kvartal
Hustyp totalt
Totalt
Realprisindex (2000=100)
Hela landet Huvudstadsregionen Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen)
1988      
1:a kvartalet 100,5 100,7 100,2
2:a kvartalet 106,3 104,8 107,6
3:e kvartalet 113,5 112,3 114,6
4:e kvartalet 118,6 117,6 119,5
1989      
1:a kvartalet 129,0 128,3 129,6
2:a kvartalet 126,8 127,5 126,3
3:e kvartalet 125,4 123,7 126,9
4:e kvartalet 122,7 118,4 126,5
1990      
1:a kvartalet 118,1 113,1 122,6
2:a kvartalet 117,4 113,7 120,6
3:e kvartalet 112,6 107,3 117,3
4:e kvartalet 107,5 102,7 111,8
1991      
1:a kvartalet 98,7 91,4 105,4
2:a kvartalet 96,8 88,6 104,4
3:e kvartalet 93,2 85,0 100,8
4:e kvartalet 88,4 80,2 96,0
1992      
1:a kvartalet 83,1 73,4 92,4
2:a kvartalet 77,4 67,6 86,8
3:e kvartalet 72,3 62,4 81,9
4:e kvartalet 67,7 58,2 77,0
1993      
1:a kvartalet 66,8 58,4 74,9
2:a kvartalet 66,7 59,7 73,4
3:e kvartalet 66,7 60,0 73,0
4:e kvartalet 68,1 62,5 73,4
1994      
1:a kvartalet 70,2 64,8 75,3
2:a kvartalet 71,6 66,5 76,3
3:e kvartalet 70,5 65,6 74,9
4:e kvartalet 69,6 64,6 74,2
1995      
1:a kvartalet 69,0 63,6 73,9
2:a kvartalet 68,2 62,4 73,6
3:e kvartalet 66,5 60,4 72,2
4:e kvartalet 66,0 59,9 71,8
1996      
1:a kvartalet 66,8 60,5 72,7
2:a kvartalet 68,0 61,8 73,7
3:e kvartalet 70,0 64,2 75,3
4:e kvartalet 72,6 67,5 77,2
1997      
1:a kvartalet 78,9 74,8 82,5
2:a kvartalet 80,6 76,4 84,5
3:e kvartalet 82,3 78,0 86,1
4:e kvartalet 82,7 78,5 86,4
1998      
1:a kvartalet 85,5 81,9 88,7
2:a kvartalet 87,8 84,0 91,1
3:e kvartalet 90,0 86,5 93,1
4:e kvartalet 90,5 86,5 94,1
1999      
1:a kvartalet 92,9 89,2 96,1
2:a kvartalet 94,8 91,5 97,7
3:e kvartalet 97,3 94,9 99,5
4:e kvartalet 99,1 97,8 100,3
2000      
1:a kvartalet 101,7 101,8 101,5
2:a kvartalet 101,5 101,9 101,1
3:e kvartalet 99,9 99,9 99,8
4:e kvartalet 97,1 96,5 97,6
2001      
1:a kvartalet 97,3 96,8 97,7
2:a kvartalet 96,7 96,9 96,5
3:e kvartalet 97,0 97,3 96,8
4:e kvartalet 96,9 97,5 96,4
2002      
1:a kvartalet 100,1 101,9 98,6
2:a kvartalet 102,5 105,5 100,0
3:e kvartalet 103,8 106,8 101,4
4:e kvartalet 103,7 105,3 102,4
2003      
1:a kvartalet 105,0 106,9 103,4
2:a kvartalet 107,0 109,7 104,7
3:e kvartalet 109,6 112,1 107,6
4:e kvartalet 110,9 113,3 108,9
2004      
1:a kvartalet 113,8 115,9 112,1
2:a kvartalet 116,4 118,3 114,9
3:e kvartalet 116,4 117,6 115,3
4:e kvartalet 116,6 117,7 115,7
2005      
1:a kvartalet 119,3 120,2 118,5
2:a kvartalet 122,1 123,7 120,6
3:e kvartalet 124,2 125,9 122,9
4:e kvartalet 126,4 128,9 124,3
2006      
1:a kvartalet 127,0 128,8 125,5
2:a kvartalet 128,1 130,4 126,2
3:e kvartalet 129,4 132,0 127,1
4:e kvartalet 130,8 134,0 128,1
2007      
1:a kvartalet 131,9 135,5 128,9
2:a kvartalet 132,5 136,6 129,2
3:e kvartalet 133,5 138,3 129,6
4:e kvartalet 132,5 137,5 128,4
2008      
1:a kvartalet 131,3 135,4 128,0
2:a kvartalet 130,8 136,2 126,3
3:e kvartalet 128,1 131,9 125,0
4:e kvartalet 122,6 125,7 120,1
2009      
1:a kvartalet 122,1 124,2 120,4
2:a kvartalet 125,9 129,4 123,0
3:e kvartalet 129,7 135,3 125,1
4:e kvartalet 133,7 140,4 128,2
2010      
1:a kvartalet 135,9 143,8 129,5
2:a kvartalet 137,6 146,3 130,7
3:e kvartalet 138,4 146,2 132,1
4:e kvartalet 137,1 145,7 130,3
2011      
1:a kvartalet 136,9 145,6 130,0
2:a kvartalet 137,2 146,4 129,8
3:e kvartalet 136,9 146,0 129,6
4:e kvartalet 133,9 143,1 126,5
2012      
1:a kvartalet 134,4 144,3 126,5
2:a kvartalet 134,5 143,5 127,3
3:e kvartalet 135,6 145,4 127,7
4:e kvartalet 134,4 145,2 125,8
2013      
1:a kvartalet 134,6 145,2 126,2
2:a kvartalet 135,4 146,1 126,9
3:e kvartalet 135,2 147,0 125,9
4:e kvartalet 134,3 145,8 125,2
2014      
1:a kvartalet 133,1 145,2 123,6
2:a kvartalet 133,5 146,1 123,6
3:e kvartalet 132,8 144,6 123,5
4:e kvartalet 131,4 143,3 122,0
2015      
1:a kvartalet 131,7 144,6 121,6
2:a kvartalet 132,1 144,8 122,2
3:e kvartalet 132,2 145,2 121,9
4:e kvartalet 131,6 145,3 120,8
2016      
1:a kvartalet 132,3 145,8 121,6
2:a kvartalet 133,0 147,8 121,3
3:e kvartalet 133,2 148,2 121,4
4:e kvartalet 131,9 148,0 119,2
2017      
1:a kvartalet 132,0 148,3 119,3
2:a kvartalet 133,4 150,4 120,1
3:e kvartalet 133,6 151,1 120,0
4:e kvartalet 133,0 151,2 119,0
Aktiebostadspriser
Enhet: 2000=100
Källa: Statistikcentralen / Aktiebostadspriser