Stäng fönstret

Uppdaterad: 22.6.2017 - Uppdateras nästa gång: 1.5.2018

Rädsla för brott 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Varit rädd för att bli utsatt för våld utomhus på kvällen 35 28 27 31 32
Varit rädd för att bli utsatt för våld i arbetet 15 13 13 14 14
Varit rädd för att bli utsatt för våld av en familjemedlem 5 5 4 5 5
-/ Institutet för kriminologi och rättspolitik
Enhet: % av personer;i åldern 15–74 år
Källa: Institutet för kriminologi och rättspolitik