Stäng fönstret

Uppdaterad: 22.6.2017 - Uppdateras nästa gång: 1.5.2018

Utvecklingen av antalet brottsoffer 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016
Endast hot 9,1 9,7 9,3 9,7 9,6
Smält till eller annat våld 7,0 7,0 5,9 7,3 6,1
Fysisk skada 4,5 3,9 3,6 4,5 4,0
-Institutet för kriminologi och rättspolitik
Enhet: % av personer;i åldern 15–74 år
Källa: Institutet för kriminologi och rättspolitik